Log in
» Terug naar pagina
» Bekijk de foto's

Privacy Statement

Ik verklaar  toestemming te verlenen aan B&O Projectafbouw (hierna ‘B&O”) mijn persoonsgegevens op te nemen in de administratie van B&O, zodat B&O kan voldoen aan alle voor haar geldende voorschriften voortvloeiende uit de Wet op de Identificatieplicht (WID), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hiertoe behoort onder meer het in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op behoorlijke en zorgvuldige wijze opvragen, ordenen, bewaren en raadplegen van persoonsgegevens.

 

 

B&O verklaart de persoonsgegevens met geen enkel ander doel te gebruiken en niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor het doel waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn.

Lees hier meer in ons uitgebreide privacystatement